conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Electricity Innovation Challenge 2015

ElectriCity Innovation Challenge 2015 är en öppen innovationstävling som genomförs i Göteborg med start den 18 september och final den 21 oktober 2015. Syftet är att skapa innovationer som kan bidra till att göra morgondagens bussresor mer attraktiva. Målet är att få fram livskraftiga prototyper som kan exponeras och testas live på ElectriCity efter tävlingen. Allt från appar till hållplatsernas utformning är intressant och tävlingen riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma från alla branscher. 

Till sitt förfogande kommer tävlande lag att ha tillgång till nya öppna realtidsdata från bussarna samt ritningar och planer för hållplatserna. Tävlingen erbjuder även experthjälp och metodstöd.

Kontaktpersoner

Koordinator ElectriCity
Lotta Göthe
Tävlingsledning, EIC2015
Göran Smith, Viktoria Swedish ICT
Tävlingsledning, EIC2015
Anders Hjalmarsson, Viktoria Swedish ICT
Tävlingsledning, EIC2015
Peter Ljungstrand, Interactive Swedish ICT

ElectriCity Innovation Challenge 2015 är ett samarbete mellan