conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Om tävlingen

Syfte & mål

ElectriCity Innovation Challenge parar ihop de möjligheter demonstrationsarenan ElectriCity erbjuder med den gemensamma kreativa kraften i Västra Götaland för att gemensamt demonstrera hur morgondagens bussresor kan bli attraktivare. Målet är att få fram prototyper som kan exponeras och testas live i  ElectriCity efter tävlingen.

Utmaningar & möjligheter

Tävlingen fokuserar kring tre utmaningar;

  1. Effektivt & roligt - Hur kan bussresan bli ett mer effektivt och roligt sätt att resa?
  2. Attraktiva hållplatser - Hur kan hållplatserna utformas för att upplevas som trygga och attraktiva?
  3. Bussresor för alla - Hur kan bussresor bli tillgängliga och säkra för alla?

Byggstenar

Tävlingsdeltagare kommer att ha tillgång till nya öppna realtidsdata från bussarna, planskisser för hållplatserna och mycket mera. Detta kommer att tillgängliggöras via ElectriCitys innovationsplattform tillsammans med ett testlabb. Bakom tävlingen står dessutom ett mycket brett konsortium från industrin och akademin i Västra Götalandsregionen. Expertstöd kommer med andra ord att finnas tillgängligt för teamen och bland annat tillhandahållas under konceptstuga och utvecklingsverkstäder.

Pris, jury & tävlingsregler

Tre vinnande lag, ett per tävlingskategori, kommer att utses av tävlingsjuryn. De kommer att vinna temapris i form av diplom, rekommendationsbrev och presenter. Vidare kommer juryn även att utse vinnare av huvudpriset, inträde till EIC Advisory board. Lag som vinner detta får möjlighet att visa upp sig och sina tävlingsbidrag för en grupp intressenter från tävlingskonsortiet och tillsammans med dessa diskutera hur bidraget kan demonstreras i ElectriCity och förverkligas. EIC Advisory board, som både har kunskap om domänen, erfarenhet av utvecklingsprojekt, samt kanaler till finansiering kommer att hjälpa vinnarna att värdera och vidareutveckla sina realiseringsplaner. Målet är att detta ska utmynna i ett antal samarbetsprojekt med syfte att testa och exponera utvecklade tjänster och produkter på ElectriCity efter tävlingen.

Målgrupp

Tävlingen är en utmärkt möjlighet för de som vill lära sig mer om innovationsprocesser, vara med och forma morgondagens resande, förverkliga en idé, träffa andra innovatörer, visa upp sig för potentiella arbetsgivare och intressenter eller bara ha väldigt roligt. Tävlingen riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma från alla möjliga branscher.