conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Byggstenar

Tävlingsdeltagare kommer att ha tillgång till nya öppna realtidsdata från bussarna, planskisser för hållplatserna och mycket mer. Detta kommer att tillgängliggöras via ElectriCitys innovationsplattform tillsammans med ett testlabb. Bakom tävlingen står dessutom ett mycket brett konsortium från industrin och akademin i Västra Götalandsregionen. Experthjälp kommer med andra ord att finnas tillgängligt under tävlingen.

Öppna realtidsdata

Volvo, Västtrafik, Keolis och Göteborg Energi kommer att tillgängliggöra ny fordonsrelaterad, trafikrelaterad, operatörsrelaterad och laddningsrelaterad realtidsinformation. Vidare kommer det att finnas ytterligare information via t.ex. data.goteborg.se, trafiklab.se och mashup.se. Det kommer därför att finnas utmärkta möjligheter att utveckla nya digitala tjänster.

Översiktsplaner & ritningar

Akademiska hus, Chalmers fastigheter, Johanneberg Science Park, Västtrafik, Västra Götalandsregionen och White kommer att tillgängliggöra information om hållplatserna via ElectriCItys innovationsplattform i form av t.ex. översiktsplaner, ritningar och 3d-modeller. Därför kommer det finnas gott om underlag för den som vill föreslå ny hållplatsarkitektur eller nytt innehåll på hållplatser.

Bakgrundsinformation

I innovationsplattformen kommer det att erbjudas en möjlighet att testa och utvärdera både digitala och fysiska innovationer. Detta för att det ska vara enkelt att bygga funktionsdugliga prototyper som senare kan exponeras och testas live i ElectriCity.

Testlabb

I inovationsplattformen kommer det att erbjudas en möjlighet att testa och utvärdera digitala innovationer. Detta för att det ska vara enkelt att bygga funktionsdugliga prototyper som senare kan exponeras och testas live i ElectriCity.