conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Syfte & mål

Huvudsyftet med EIC2015 är att katalysera innovationer som bidrar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet, och därmed till det långsiktiga fördubblingsmålet. EIC2015 kommer därför att para ihop de möjligheter som demonstrationsplattformen ElectriCity erbjuder med den kreativa kraft som innovatörer i Västra Götaland besitter. Tävlingsdeltagare kommer att jobba med digitala och/eller fysiska tjänster och produkter som formar ”morgondagens attraktiva bussresor”. Målet med tävlingen är att få fram så många livskraftiga prototyper som möjligt för att sedan exponera och testa dem live i ElectriCity efter tävlingen.

Vidare synliggör EIC2015 även ElectriCity som test- och demoarena samt stimulerar till fortsatt tjänsteutveckling och forskning inom utmaningar kopplade till transporter, stadsutveckling, innovationsprocesser, smarta städer och digital innovation.