conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Upplägg

För att vinna EIC2015 krävs nyskapande idéer - men en nyskapande idé vinner inte EIC2015. Med tävlingen vill vi nå längre. Tävlingsbidragen ska kunna visualiseras, testas, och upplevas. Idén måste bli en prototyp. Därför kommer tävlingskonsortiet att finnas till hands under tävlingens genomförande för att stötta och vägleda de deltagande lagen.

Tävlingen inleds 13.00 den 18 september och sträcker sig fram till finalen den 21 oktober. Lagen organiserar själva sitt arbete men som katalysator arrangeras en konceptstuga och ett antal utvecklingsverkstäder på olika teman.

Den 19 september kl. 13.00 ska alla lag (även de som inte deltar vid konceptstugan) lämna in en skriftlig idébeskrivning, en youtube-presentation av idén och en genomförandeplan. Det sker via fliken tävlingsbidrag där det även finns mer information. Den 21 oktober, under finalen, ställs tävlingsresultaten ut för allmän beskådan och lagen pitchar sina koncept för juryn.

Mer detaljerad information om tävlingens event finns under fliken ”Evenemang”.

Konceptstuga

Den 18-19 september anordnas ett 24-timmars event där deltagarna får aktivt stöd att generera och systematisera idéer samt utveckla denna utgångspunkt till innovativa och genomförbara koncept som matchar de tre tävlingsutmaningarna. Eventet kommer följa en beprövad konceptutvecklingsmetodik som Interaktiva Institutet utvecklat.

Utvecklingsverkstäder

Samtliga medverkande kommer att uppmuntras att under september och oktober vidareutveckla sina koncept till prototyper med tillhörande affärs- och realiseringsplaner. För att underlätta detta arbete anordnas fyra utvecklingsverkstäder där deltagarna får hjälp med olika aspekter. Temana är ”24h med bussen”, ” Morgondagens hållplatser”,, ”Programmera digitala prototyper” och ”Från koncept till affär”.

Final

Den 20 oktober går finalen i EIC2015 av stapeln. De tävlande lagen ställer ut sina koncept på Lindholmen Science Park för allmän beskådan. Lagen ska dessutom under dagen hålla var sin 15 - minuters pitch för juryn. Juryn utser tre temavinnare samt huvudvinnare av EIC2015 som får möjligheten att presentera sin prototyp för EIC Advisory Board, i syfte att förbereda demonstration på ElectriCity test- och demoarena. Vinnarna presenteras i anslutning till Software Development Day den 21 oktober.

Exponering

En målsättning med tävlingen är att fylla ElectriCity med spännande innovationer. Planen är vidare att tävlingen ska bli ett årligt återkommande inslag under ElectriCitys varaktighet 2015-2018. Tävlingsbidragen kommer att exponeras på arenan under det efterföljande året. Särskilt fokus kommer dock att riktas mot de prototyper som går vinnande ur tävlingen.