conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Utmaningar & möjligheter

Utmaningar

Den överliggande utmaningen i EIC2015 är att utveckla digitala eller fysiska tjänster och produkter som adresserar ”morgondagens attraktiva bussresor”. Studier visar att attraktivitet kopplat till kollektiv persontransport bland annat är relaterat till upplevelsen av hela resan (dörr-till-dörr), huruvida resan är problemfri samt om resan är trygg och säker. Vi vill därför att ni riktar in ert innovationsarbete under EIC2015 mot minst en av nedanstående tre utmaningar som alla adresserar bussresornas attraktivitet.

1. Effektivt & roligt

Hur kan bussresan bli ett effektivare och roligare sätt att resa? Kan nya tjänster och produkter t.ex. bidra till att tiden på busshållplatser och i bussar inte känns som ett nödvändigt ont, till fler givande sociala interaktioner eller till att det blir enklare att planera och utföra bussresor?

2. Attraktiva hållplatser

Hur kan hållplatserna utformas för att upplevas som trygga och attraktiva? Kan nya tjänster och produkter t.ex. bidra till att ElectriCitys nya hållplatser upplevs som något mer än bara en busshållplats, till att hållplatserna integreras bättre i närmiljön eller till att fler vill spendera tid på hållplatserna?

3. Bussresan för alla

Hur kan bussresor bli tillgängliga och säkra för alla? Kan nya tjänster och produkter t.ex. bidra till att fler personer med fysiska eller kognitiva funktionshinder kan resa själva, till att bussresorna blir bättre anpassade för barn och äldre eller till att de som inte reser regelbundet eller i kombination med andra färdmedel kan resa smidigt?

Möjligheter

Tävlingsdeltagare kommer att ha möjlighet att föreslå förändringar av och tillägg till innehållet på bussar och hållplatser. Bland annat välkomnas tävlingsbidrag som adresserar vilket fysiskt innehåll ElectriCitys nya hållplatser ska fyllas med samt vad som visas på de digitala skärmar som finns på bussar och hållplatser, för att möta tävlingsutmaningarna ovan.

Konsortiet bakom EIC2015 har som ambition att premiera lösningar som exponerar morgondagens attraktiva bussresa. Vi tror att trösklar som gör resan otillgänglig för flera resenärsgrupper behöver sänkas. Vi tror samtidigt att hållplatsen är redo för en renässans och att resandet dörr-till-dörr genom kollektivtrafik gynnas av innovationer som gör resan till en problemfri positiv upplevelse.

Mer information om vilka byggstenar som tillgängliggörs samt vilka möjligheter det finns till exponering och testning av idéer beskrivs under flikarna ”byggstenar” respektive ”upplägg”.