conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Nyheter

Morgondagens hållplats

28 september 2015
Akademiska hus, Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park bjöd under måndagskvällen tävlingsdeltagarna på ett inspirerande event kring morgondagens hållplatser.

Utvecklingsverkstaden började på Johanneberg Science Park med att MariAnne Karlsson (Chalmers), Lukas Memborn (Göteborgs Stad) och Lars Erik Pedersen (Västtrafik) tillsammans gav insikt i resenärernas, stadsutvecklarnas och kollektivtrafikhuvudmannens perspektiv på busshållplatser. Därefter fick tävlingsdeltagarna chansen att mingla med representanter från de deltagande företagen innan eventet fortsatte till Sven Hultins Gata. Där berättade Amanda von Matern (IMCG) om "Tysta Offentliga Rum" och den hållplats som ingår i det projektet. Utvecklingsverkstaden avslutades med att deltagarna tog buss 55 till Lindholmen där Anna Eckerstig (Chalmersfastigheter), Fredrik Persson (Göteborg Energi) och Åke Johansson (White) berättade om tankar och förlopp bakom inomhushållplatsen.

Presentationerna som visades och rapporter som efterfrågades under kvällen finns här.

eic2015_morgondagens_hallplats_11.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_16.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_9.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_17.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_21.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_25.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_29.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_33.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_38.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_39.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_43.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_40.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_41.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_42.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_48.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_51.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_52.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_54.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_56.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_58.jpgeic2015_morgondagens_hallplats_60.jpg