conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Nyheter

Vinnarna har korats

22 oktober 2015
I otroligt hård konkurrens tog Nxplore, Lux Futura och Grupp 4 till slut hem alla fem priserna i ElectriCity Innovation Challenge 2015.

Under finaldagen fick alla tävlande lag chansen att presentera sina prototyper för en av fyra parallella jurygrupper. Juryn bestod av representanter från: Viktoria Swedish ICT, Volvo Buss, Business Region Göteborg, Cybercom, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Keolis, Göteborg Energi, SP, Västtrafik, Chalmersfastigheter, Chalmers, Akademiska Hus, IMCG, Interactive Institute Swedish ICT, Västra Götalandsregionen, BOID och Volvo Technology.

Finalutställningen avslutades med en priscermoni där vinnare inom de tre tävlingsutmaningarna ”effektivt & roligt”, ”attraktiva hållplatser” och ”bussresor för alla” korades. Under ceremonin delades även publikens pris ut och en slutgiltig huvudvinnare utsågs.

Temapris - Bussresor för alla

Grupp fyra bestående av Tobias Edvardsson, Marcus Flykt, Marcus Johnsson, Tobias Nielsen och Jesper Larsson utsågs till vinnare inom "bussresor för alla" med motiveringen:

Det vinnande laget inom kategorin ” bussresor för alla” visade upp ett holistiskt bidrag som var både tekniskt och designmässigt välutvecklat. Bidraget svarade dessutom mot en tydlig problemställning som var baserad på en genomgripande analys av målgruppens behov. Laget ämnar att underlätta för barn att åka kollektivt på egen hand. Därför var deras mål att öka känslan av säkerhet för både barnen och deras föräldrar under resans alla steg. Detta åstadkommer de på ett mycket övertygande sätt genom att deras bidrag knyter ihop barn och förälder på distans i realtid. Därmed tror juryn att bidraget har potential att underlätta för barn att åka kollektivt.

Alla tio tävlingsbidrag inom kategorin bussresor för alla finns att beskåda här.

Temapris - Attraktiva hållplatser

Lux Futura bestående av Lovisa von Scheele, Rosemarie Wolf, Ahm Ringholm. Elvira Engels och Sofia Jarnelid utsågs till vinnare inom "attraktiva hållplatser" med motiveringen:

Vinnaren i utmaningen ”attraktiva hållplatser” är ett bidrag som juryn anser adresserar en av de barriärer som i dagsläget hindrar att fler väljer kollektivtrafiken istället för bilen – nämligen tryggheten på hållplatser. Det vinnande bidraget är en realiserbar lösning baserad på befintliga tekniker som dessutom utnyttjar de realtidsmöjligheter som ElectriCity erbjuder. Med hjälp av dynamisk ljussättning skapar bidraget trygghet på och omkring hållplatsen. Ljuset, som både påverkas av huruvida någon är på hållplatsen och på var bussarna är har potential att göra morgondagens hållplatser attraktivare, både ur ett säkerhetsperspektiv och ur perspektivet att man som resenär känner sig säker på att man hinner med bussen. Juryn anser därmed att bidraget har potential att locka de resenärer som idag anser att det är för otryggt och/eller stressigt att åka kollektivt.

Alla elva tävlingsbidrag inom kategorin attraktiva hålplatser för alla finns att beskåda här.

Temapris - Effektivt & roligt

Nxplore bestående av Christoffer Karlsson, Martin Tran, Gustav Bergström, Lage Bergman och Johan Carlshede utsågs till vinnare inom "effektivt och roligt" med motiveringen:

Det vinnande bidraget inom temat ”effektivt & roligt” hjälper resenären att utforska staden genom digital vägskyltning i stadsmiljö. På ett mycket smart sätt identifieras och paketeras aktuell information om vad som händer till både nya och vana kollektivtrafikresenärer. Det vinnande bidraget har en lokal anknytning och en global potential som imponerat stort på juryn. Utöver det är prototypen otroligt välutvecklad och iögonfallande.

Alla 29 tävlingsbidrag inom kategorin effektivt & roligt finns att beskåda här.

De tre temapriserna bestod var och ett utav följande komponenter utöver diplom och blommor:

 • Exponering på SDD, Innovation Bazaar & Ekocentrums utställning
 • Resecheckar från Västtrafik till ett värde av 7500kr
 • Idéutvärdering av Chalmers Entreprenörskola (100h)
 • Teknisk handledning av Volvo (10h)
 • Digital handledning av Cybercom (8h)
 • Affärshandledning av Business Region Göteborg (4h)
 • Konstnärlig handledning av White (10h) (endast vinnaren i attraktiva hållplatser)
 • 3D-utskrift alternativt UX-handledning av BOID (4h)
 • Teambuildingkväll & middag med Göteborg Energi
 • Studiebesök till något av Akademiska Hus projekt
 • Biobiljetter från Keolis

Publikens pris

Alla de 48 lag som medverkade i finalutställningen hade möjlighet att lägga en röst på de av de andra tävlande lagen de tyckte var bäst. Detta ledde till att de tävlande lagen gemensamt utsåg Nxplore och Lux Futura till delade vinnare av "publikens pris". Publikens pris bestod av  resecheckar från Västtrafik till ett värde av 2500kr.

Huvudvinnare

Nxplore utsågs till huvudvinnare i ElectriCity Innovation Challenge med följande motivering:

Vinnare av huvudpriset har presenterat ett bidrag som har lokal anknytning och global potential. Därutöver har laget genom sin presentation visat att lösningen är nära marknadsintroduktion och att de har en trovärdig realiseringsplan. Därför utser juryn med glädje Nxplore till huvudvinnare av ElectriCity Innovation Challenge och ser fram emot att följa deras arbete med att demonstrera och förverkliga sitt projekt

Huvudpriset omfattade följande komponenter:

 • Ett möte med beslutsfattare inom ElectriCity på temat demonstration & realisering

 • Kontor i Johanneberg Science Parks lokaler, med stöd av Chalmersfastigheter

 • Studiebesök & julmiddag på Volvos testanläggning i Hällered

Bilder tagna av Caroline Karlsson och Jari Tammisto:eic2015_final_jari_9_0.jpgeic2015_final_caroline_35_kopia.jpgeic2015_final_jari_21.jpgeic2015_final_jari_14.jpgeic2015_final_jari_17.jpgeic2015_final_jari_16.jpgeic2015_final_jari_19.jpgeic2015_final_jari_22.jpg